Integroitu HRD

WOPI on yksilöiden ja tiimien osaamisen hankinnan ja kehittämisen järjestelmä. Tunnista osaamispotentiaalit WOPI:lla. Mittaa toteutunut osaaminen WOPI360:lla. Ruoki osaamisen kulttuuria WOPI-C:llä. Hanki ja kehitä perusosaamisia voimavaroiksi kaikkiin tehtäviin, kaikille ihmisille. Katso koko palvelupolku (pdf). Lue lisää

HRD koulu

Opi lisää osaamisen kehittämisestä, tutustu koulun oppitunteihin.
Lue Oppitunteja

Caset

Espoo on tieteestä, taiteesta ja teknologiasta tunnettu Suomen toiseksi suurin kaupunki. Aalto yliopiston, Euroopan Teknologia- ja innovaatioinstituutin ja monien pörssiyhtiöiden pääkonttoreiden myötä Espoosta on kehkeytynyt pohjoiseurooppalainen innovaation sekä teknologian napa. Kaupunki työllistää noin 15 000 ihmistä ja haluaa heidän voivan hyvin, kehittävän ammatillisia ja henkilökohtaisia taitojaan ja kokevan työn iloa. WOPI tuli v. 2009 kiinteäksi osaksi kaupungin rekrytointiprosessia.
HAUS kehittämiskeskus Oy toimittaa Valtioneuvoston mandaatilla koulutus-, kehitys- sekä konsultointiprojekteja, strategisena päämääränä kilpailukykyinen ja innovatiivinen talous ja tehtäviinsä korkeasti pätevöitynyt julkinen sektori. HAUS käyttää WOPI:ia ja WOPI360:stä laajalti erilaisissa kehitysohjelmissa. Esimerkkeinä perehdytystä ja uraliikkuvuutta edistävä "Valtioneuvostopassi". "Tulevaisuuden johtajat" on suunnattu hallinnon yläjohdolle.

Strategialähtöinen valmennus EMEA myyntijohtajille

Johtava globaali Nasdaq-listattu ICT palveluyhtiö arvioi EMEA-alueen myyntijohtajiensa ryhmän potentiaalia. Liiketoiminta siirtyy kiinteistä verkoista mobiiliin teknologiaan vaatien uudenlaisia tuotteita ja myynnin ratkaisuja. WOPI:lla mitattu ryhmän osaamisajurien profiili ennakoi tokikin vahvaa "jalkatyötä" mutta epätyydyttävää luovien eli tilanteelle herkkien myyntiratkaisujen tuottamista. Asiantilan korjaamiseksi yhtiön myyntijohto ja HR yhdessä käynnistivät ryhmään ja yksittäisiin myyntijohtajiin kohdistuvan valmennuksen.

Amerikkalaisten MBA-opiskelijoiden uravalinnat

Pohjoisamerikkalaisen innovaatioon ja muotoiluun painottuvan MBA-ohjelman osanottajat koostuivat markkinoinnin ja R&D:n ammattilaisista, start-up yrittäjistä ja start-up toimintaa suunnittelevista henkilöistä. Osanottajat saivat palautteena WOPI profiilinsa sekä oppaan itseohjattuun osaamisen kehittämiseen. Osanottaja-kurssi vertailuprofiili osoittaa henkilön parempaa potentiaalia fasilitoiviin kuin yrittäjämäisiin rooleihin innovaatiotoiminnassa.
OUTPLACEMENT 50PLUS on asiantuntijaverkosto joka on erikoistunut auttamaan yli 50 v. täyttäneitä johtajia ja asiantuntijoita löytämään uusia tehtäviä sekä työuria. Toiminnan pääalueina ovat Sveitsi sekä Saksa mutta verkosto on laajentumassa muihin EU-maihin. Verkoston ajatuksena on että itsensä tunteminen on tärkein keino löytää uusia ja työn iloa tuottavia tehtäviä. Henkilökohtaisten motiivien, ajattelutapojen ja asenteiden inventaarina WOPI oli verkostolle luonnollinen valinta työkaluksi työuran arviointiin ja valmennukseen.
Eriksson & Associates on Sveitsiläinen tutkimuspohjaisia menetelmiä käyttävä ja globaalisti toimivien johtamisen psykologien ryhmä joka auttaa organisaatioita johtaja-arvioinneissa ja johtamisen kehittämisessä. Kohteena oli globaali teknologiayhtiö joka on muuttumassa tuoteorientoituneesta palveluja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön hallitusta sekä toimitusjohtajaa konsultoitiin uudenlaisten osaamisten kuten design-ajattelun määrittelyyn. 40:lle ylimmälle globaalille johtajalle annettiin WOPI osaamisajureiden inventoimiseksi.

Innovaation psykologiset ajurit

Aiottu tutkimus koskee innovaation luovuus-toimeenpano mallia jossa ajattelutapojen ohjaamaa luovaa vaihetta seuraa motiivien ohjaama toimeenpanon vaihe. Opiskelijoille annetaan WOPI + ei-kielellisiä esteettisiä mieltymyksiä ja tunnettuihin kuluttajabrändeihin liittyvien sensoristen mielikuvien (maku, haju,) testejä ennustamaan suoriutumista. Luovan vaiheen suorituskriteereinä käytetään omia, toveri- ja opettajien arvioita. Toimeenpanon kriteereinä ovat lopputyöt, uudet tuotteet, start-upit, patentit, jne.

Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net